Koszt dostawy

Płytki ceramiczne, dekoracje, cokoły itp. wysyłamy tylko i wyłącznie na paletach.

KOSZTY TRANSPORTU NALICZAJĄ SIĘ AUTOMATYCZNIE W KOSZYKU

 

PROMOCJA DARMOWA DOSTAWA dla zamówień powyżej 10 000 zł 

 z promocji wyłączone są produkty o wymiarach:

Płytki w rozmiarze

23x179,8; 149,8x23; 89,8x179,8; 19,8x179,8; 29,8x180; 119,8x119,8, 239,8x119,8

koszty dostawy tych produktów podane są poniżej.

 

REGULAMIN PROMOCJI

„DOSTAWA DOSTAWA”

(dalej: „Promocja”)

 

 1. Regulamin określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „DOSTAWA DOSTAWA” (dalej: „Promocja”)

 

 1. Organizatorem Promocji jest  Wizualizacje Łazienek Sylwester Strychalski z siedzibą
  w Końskich, ul. Sykulskiego 30, 26-200 Końskie, wpisana do Centralnej Ewidencji
  i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej
  przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń; ul. 1-go Maja 11, 26-200 Końskie, NIP 6581495732, REGON 260670236, adres poczty elektronicznej: sklep@plytkionline.pl

 

 1. Promocja obejmuje wyłącznie dostawę dokonanego zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej/transportowej współpracującej z Organizatorem.

 

 1. Promocja organizowana jest w sklepie internetowym Organizatora pod adresem www.plytkionline.pl (dalej: Sklep internetowy).

 

 1. Klient przystępując do Promocji wyraża wolę udziału w Promocji akceptując Regulamin Promocji podczas dokonywania w Sklepie internetowym zamówienia kwalifikującego go do udziału w Promocji.

 

 1. Promocja w sklepie internetowym polega na tym, że po wybraniu produktów objętych promocją w sklepie internetowym www.plytkionline.pl klient otrzymuje rabat w postaci Darmowej Dostawy jeżeli dokona zakupu o wartości zamówienia nie mniejszej niż 10000zł (dotyczy wartości zamówionych produktów, bez kosztów dostawy) 

 

W promocji transport gratis dostępna jest tylko i wyłączenie

płatność przedpłatą 100% wartości zamówienia.

 

Promocją nie są objęte produkty: Płytki wielkoformatowe w rozmiarze

23x179,8; 149,8x23; 89,8x179,8; 19,8x179,8; 29,8x180; 119,8x119,8, 239,8x119,8

- koszty transportu tej grupy naliczają się automatycznie w koszyku

 1. Promocja trwa od godz. 00.00 10 października 2021 r. do godz. 23.59 31 grudnia 2022 r.

 

 1. Dla oceny spełnienia warunku objęcia Promocją decyduje data i godzina wyłania zamówienia na serwer Sklepu internetowego.

 

 1. Promocja obejmuje wszystkie produkty dostępne na Stronie internetowej Organizatora.

 

 1. Promocja Darmowa Dostawa nie obejmuje usługi wniesienia.

 

 1. W przypadku braku lub uszkodzenia towaru stwierdzonego przed wysyłką zamówienia, Organizator zastrzega sobie możliwość anulacji zamówienia, o czym niezwłocznie poinformuje klienta.

 

 1. Promocja łączy się z innymi promocjami oferowanymi w Sklepie internetowym.

 

 1. Klient może dokonać zwrotu zakupionego w ramach Promocji towaru zgodnie z warunkami zwrotu określonymi w regulaminie Sklepu internetowego Organizatora.

 

 1. Jeżeli w wyniku zwrotu zakupionego w ramach Promocji towaru, wartość zamówienia spadnie poniżej kwoty, Organizator uprawniony jest do obciążenia klienta kosztami dostawy zgodnie z obowiązującym cennikiem dostawy za każda paletę.

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać na adres Organizatora, w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@plytkionline.pl z dopiskiem „Darmowa Dostawa”, w czasie trwania Promocji oraz 14 dni po jej zakończeniu. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację.

 

 1. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Organizator udostępni tekst jednolity zmienionego regulaminu przez jego publikacje w Sklepie internetowym. Zmiana regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

 

 1. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych.

 

 1. Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 

 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminów Sklepu internetowego na https://plytkionline.pl/regulamin-sklepu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

 1. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie www.plytkionline.pl w okresie Promocji.

 

Standardowe koszty dostawy

Całkowity koszt dostawy zamówienia poznasz po dodaniu produktów do koszyka i wybraniu interesującej Ciebie formy dostawy i metody płatności - w podsumowaniu zobaczysz dokładną wartość do zapłaty. Poniżej znajdziesz listę standardowych kosztów dostawy, wraz z szacunkowym czasem dostarczenia zamówienia:

Sposób dostawy

Przedpłata
(przelew)

Pobranie

Czas dostarczenia

JAS, RABEN, PEKAES, Poczta Polska

299 zł

80 zł

1-2 dni robocze

 

W związku z zagrożeniem spowodowanym występowaniem wirusa COVID-19 uruchomiona została dostawa bezkontaktowa. W trosce o bezpieczeństwo Odbiorców oraz Kierowców informujemy, że począwszy od dnia 23 marca 2020 do odwołania, firmy spedycyjne będą dokonywały przekazania przesyłki Odbiorcy w sposób wynikający z okoliczności w miejscu odbioru. Kurier pozostawi zamówienie w miejscu wskazanym przez Odbiorcę, bez pisemnego poświadczenia odbioru, bez udziału Odbiorcy - bezstykowo - z zachowaniem bezpiecznej odległości. Taki sposób przekazywania przesyłki będzie uważany za prawidłowy oraz zapewni maksymalne dostępne bezpieczeństwo dostaw po Obu ze stron. 

1. ZASADY ORAZ KOSZTY DOSTARCZANIA ZAMAWIANEGO ASORTYMENTU:

WYSYŁKA PALETOWA KURIEREM:

Płytki ceramiczne wysyłamy firmą kurierską na paletach EURO 120x80, 120x120 lub 85x185 odpowiednio zabezpieczonych przed uszkodzeniami. 
Towar do klienta dostarczany jest w dni robocze w godzinach 8:00 -15:00. Nie ma możliwości dostawy na konkretną godzinę - dostawy realizowane są zgodnie z trasami firm kurierskich. Zazwyczaj dostawa Kuriera trwa około 24h od czasu odebrania przesyłki z naszej siedziby. 
Kurier nie ma obowiązku wnoszenia towaru (jedynie zapewnia jego rozładunek - całego zamówienia palet/-y najbliżej jak to możliwe z jego strony) - Klient tą czynność zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie oraz na własną odpowiedzialność. Nie oferujemy również usługi wniesienia towaru dodatkowo odpłatnej. 

Zawsze na meila wysyłamy nr listu przewozowego do śledzenia przesyłki. 


Prosimy o uważne i prawidłowe wpisywanie adresu dostawy - zmiana adresu dostawy po nadaniu przesyłki lub odebraniu zamówienia z magazynu nie jest możliwa lub dodatkowo płatna w wysokości równowartości kosztu dostawy zamówienia.
Prosimy także o uważne podawanie danych do faktury. W związku z obowiązującymi przepisami prawa nie ma możliwości zmiany danych na wystawionej już fakturze z osoby fizycznej na osobę prawną i na odwrót. 

Dostawy są realizowane samochodami ciężarowymi z windą o wadze znacznie powyżej 3,5 tony co może powodować problem z dojazdem w niektóre miejsca - prosimy by pamiętać o tym przy wyborze adresu dostawy!
W przypadku braku możliwości dostawy powyższym samochodem przy dostępności usługi na podanym terenie istnieje możliwość dostawy mniejszym autem co jest dodatkowo płatne oraz wyceniane indywidualnie przez spedycję w miarę dostępności wspomnianej usługi na danym terenie. Nie ma gwarancji że takowa dostawa mniejszym samochodem będzie możliwa w każdym przypadku.

WAŻNE!!   

PROCEDURA PRZY ODBIORZE TOWARU WYSYŁANEGO NA PALETACH PRZEZ NASZEGO PRZEWOŹNIKA ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ.

KOSZTY TRANSPORTU NALICZAJĄ SIĘ AUTOMATYCZNIE W KOSZYKU

Cennik wysyłek paletowych cała Polska:
- Standardowe zamówienie (koszt jednej palety do 1100 kg / wpłata na konto): 299 zł brutto
- Standardowe zamówienie (koszt jednej palety do 1100 kg / pobranie): 299 zł + 80 zł pobranie

Dostawa płytek wielkoformatowych:


- Płytki w rozmiarze 23x179,8; 149,8x23; 89,8x179,8; 19,8x179,8; 29,8x180  (skrzynio/paleta do 1000 kg): 310 zł brutto (w tym paleta bezzwrotna 85x185)


- Płytki w rozmiarze 89,8x89,8; 119,8x119,8 (skrzynio/paleta do 1000 kg): 380 zł brutto (w tym paleta bezzwrotna 90x90 lub 120x120)

- Płytki w rozmiarze 239,8x119,8 (paleto-skrzynia do 1000 kg): 930 zł brutto + 250 zł brutto paletoskrzynia bezzwrotna = 1180 zł brutto

Każde kolejne 1100 / 1000 kg / paleto/skrzynia liczone jest wg obowiązującej stawki
W przypadku płytek wielkoformatowych realizujemy tylko zamówienia w 100% opłacone z góry.


2. PROCEDURA ODBIORU PRZESYŁKI

WAŻNE PRZY ODBIORZE TOWARU WYSYŁANEGO NA PALETACH PRZEZ NASZEGO PRZEWOŹNIKA

- Kurier nie wnosi towaru do domu lub lokalu. Klient zobowiązany jest tą czynność wykonać we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność co wynika z regulaminów firm kurierskich
- Przed otworzeniem przesyłki należy pokwitować jej odbiór na liście przewozowym i zapłacić ewentualne pobranie.
- Klient może poprosić kuriera o pozostanie do momentu otworzenia i sprawdzenia całości przesyłki.
- W przypadku towarów dostarczonych na paletach podczas odbioru towaru Kupujący jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia czy opakowanie nie jest naruszone i czy jego stan nie budzi zastrzeżeń. (należy obejrzeć je z zewnątrz, czy paleta nie posiada zewnętrznych uszkodzeń.)
- Jeżeli Klient stwierdza, że stan przesyłki dostarczonej na palecie nie budzi żadnych zastrzeżeń to na liście przewozowym wpisuje: ”Towar przyjęto warunkowo bez sprawdzenia
- W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Kupujący powinien spisać z pracownikiem firmy kurierskiej protokół szkody, który będzie zawierał: datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków produktów i adnotacji na liście przewozowym zaznaczając opcje "zewnętrzne uszkodzenie palety"
- Jeżeli uszkodzenie zostanie zauważone po odjeździe kuriera należy skontaktować się z firmą kurierską (telefon znajduje się na liście przewozowym) i zażądać ponownego przyjazdu kuriera w celu spisania protokołu oraz dokonać adnotacji jak wyżej na protokole szkody.

Odbiorca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki w ciągu 24 godzin od jej skuteczniej dostawy i zgłoszenia w tym terminie stwierdzonych nieprawidłowości ilościowych lub jakościowych.
Odbiorca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki w ciągu 24 godzin od jej skuteczniej dostawy oraz sporządzenia protokołu uszkodzenia w terminie do 7 dni roboczych od skutecznej dostawy.
Do prawidłowego wszczęcia reklamacji niezbędny jest protokół szkody spisany wraz z kurierem oraz zdjęcia uszkodzonego asortymentu. Dokumenty należy przesłać na adres mailowy sklepu: sklep@plytkionline.pl
W protokole należy uwzględnić dokładną ilość uszkodzonych płytek lub dekoracji w opakowaniach oraz w sztukach.
Jeśli odbiorca przesyłki w tym terminie (do 24h) nie zgłosi do sklepu żadnych zastrzeżeń oznacza to, że towar został odebrany bez zastrzeżeń jakościowych i ilościowy.
Po upływie 24 godzin od skuteczniej dostawy reklamacje z tego tytułu nie będą uwzględniane.

 

3. TERMIN DOSTAWY:
- Czas realizacji zamówienia produktu to przybliżony czas na skompletowanie zamówienia do którego trzeba doliczyć ewentualny czas dostawy liczony od dnia zaksięgowania wpłaty.
- Przy każdym produkcie podany jest przybliżony czas na skompletowanie (w dniach roboczych).
- W większości przypadków posiadamy towar na magazynie (ok. 90% glazury) i możemy wysłać przesyłkę nawet następnego dnia od zamówienia.
- Zdarzyć się jednak może iż w danym momencie zapasy w naszym magazynie lub u producenta, wyczerpią się, lub będą niewystarczające do zrealizowania konkretnego zamówienia wtedy klient powiadamiany jest o nowym możliwym terminie realizacji.
- Przy zamawianiu kilku produktów, liczy się najdłuższy z czasów skompletowania. Spowodowane jest to faktem, iż wszystkie zamówione produkty nadajemy w jednej przesyłce.
W wyjątkowych przypadkach, istnieje możliwość podzielenia zamówienia i wcześniejszej wysyłki części towaru. Prosimy wtedy o kontakt telefoniczny z naszym działem obsługi klienta + 48 787 818 061.

Przed złożeniem zamówienia zachęcamy do potwierdzania dostępności danego towaru oraz czasu realizacji - sklep@plytkionline.pl lub 787 818 061
 

 4. WAŻNE ADNOTACJE:
- Powyższe koszty dotyczą towaru o określonej wartości spakowanego na jednej palecie do 1100 kg / paletoskrzyni 1000 kg
- Każda kolejna paleta / paletoskrzynia liczona jest osobno.
- Z uwagi na delikatność towaru i dbałość by dotarł on do Państwa bez uszkodzeń wszystkie towary wysyłane są na paletach euro. Są odpowiednio zapakowane i ubezpieczone.
- Sklep zastrzega sobie możliwość anulowania każdego zamówienia bez podania przyczyny.
- Koszty wysyłki za granicę uzgadniany jest indywidualnie. Zapytania prosimy kierować: sklep@plytkionline.pl lub tel: 787 818 061
- Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego towaru i zostaje podany przy złożeniu zamówienia. Zapytania dotyczące dostępności danego asortymentu prosimy kierować: sklep@plytkionline.pl lub tel: 787 818 061
- Nie zastrzegamy godziny doręczenia towaru oraz nie dostarczamy towaru w Soboty, Niedziele i Święta.
Kurierzy nie mają obowiązku wnoszenia towaru do mieszkania a jedynie zapewniają jego rozładunek.
- Klient zobowiązany jest dostosować się do ustaleń z kurierem określających termin oraz godzinę dostarczenia zamówienia pod wskazany adres i odebrać przesyłkę osobiście lub przez osobę upoważnioną, po uprzednim poinformowaniu sklepu.
- Klient po otrzymaniu przesyłki zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki pod względem jakościowym i ilościowym (ewentualne uszkodzenia) i jej zgodność z zamówionymi towarami.
- Jeżeli stan przesyłki po dokładnym sprawdzeniu budzi zastrzeżenia, klient zobowiązany jest niezwłocznie po sprawdzeniu przesyłki złożyć do sklepu zgłoszenie reklamacyjne z zachowanie zasad wskazanych w regulaminie.
- Sklep rozpatrując reklamację może zażądać od klienta zdjęć uszkodzonego towaru oraz innych informacji pozwalających rozpatrzyć zgłoszenie reklamacyjne, celem roszczeń przysługujących klientowi od uszkodzonego towaru.
- W przypadku braku współpracy klienta ze sklepem w zakresie żądań sklepu kierowanych do klienta, uważa się za rezygnację klienta z roszczeń reklamacyjnych.
- W żadnym przypadku sklep nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek straty, szkody lub wydatki, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z zastosowania towaru, włączając w to szkody bezpośrednie i pośrednie, za postojowe ekipy budowlanej, dodatkowe koszty związane z oczekiwaniem na wymianę towaru.
- Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa zgłaszającego reklamację do domagania się zwrotu utraconych korzyści (zysków) w związku z wadą towaru.

- Informacje cenowe prezentowane na stronie internetowej sklepu służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Rzeczywisty wygląd płytek może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach.
- Prosimy pamiętać, że to samo zdjęcie na każdym monitorze będzie wyświetlone w innej kolorystyce. Zdjęcia zostały wykonane w określonych warunkach oświetleniowych, które mają istotny wpływ na wygląd prezentowanych produktów. Produkty bowiem częściowo absorbują, a częściowo odbijają światło i jego barwę. A zatem percepcja zakupionych produktów, może być inna niż percepcja zamieszczonych zdjęć, nawet na skalibrowanych monitorach, gdyż niemożliwe jest odtworzenie identycznych warunków zewnętrznych. 
Płytki wydajemy w obrębie jednego indeksu towarowego z jednej partii produkcyjnej. 
- Ze względu na specyfikę produkcji płytek, mogą wystąpić różnice w odcieniach oraz kalibracji pomiędzy płytkami na ścianę, podłogę oraz dekoracjami (ściennymi, cokołami, listwami, stopnicami itp.)
Płytki z tej samej kolekcji, ale w różnych wymiarach / różne ich elementy cokoły, listwy mogą różnić się odcieniem miedzy sobą - ze względu na specyfikację produkcji - należy zwracać uwagę na oznaczenia odcieniu na opakowaniach, ponieważ produkty na ekspozycji w salonach sprzedaży mogą nieznacznie różnić się od tych w magazynach.


Przed położeniem płytek należy sprawdzić ich jakość, odcień, kaliber i rysunek strony licowej. Należy porównać płytki z różnych kartonów. Po położeniu płytek reklamacje odnoście w/w pozycji nie będą uwzględniane.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl